Tuu om õks miis, kes sõnna pidä, tuu ole-ei paabagi, kiä sõnna ei pia.

Setomaa valla eakate ülikooli õppus

17.02.2022 13:00

Inara vanavalgõ kohvitarõ