Hummok om targõp õdagut.

XXVIII Seto Kuningriik on 7. augustil 2021 Lobotka külas.

XXVIII Seto Kuningriik ja latsipäiv 2021.a. põimukuu 7. pääval Lobotkah

XXVIII Seto Kuningriigi aoplaan

10.00 – 12.00  Sõira, leevä, piiragu, taari, ollõ, hańdsa, verevä viina vastavõtminõ võistlusõ jaos
11.40               Kroonikogo kogonõminõ noortõkeskusõ telgih
11.50               Kroonikogo, meistridõ ja leeloparkõ kogonõminõ lava ette
12.00               Kuningriigi vällähõikaminõ, tervtüse’
12.45               Tutvustõdas meistridõ sortmisõ kõrda
13.00               Süüke ja juukõ maitsminõ ja hindaminõ
                        Kuninga pildimehe sortminõ / pildinäütüs
                        Pillimiihi võikimängminõ / naisi näpotüü ja miihi puutöö võistlus
14.00               Sõnolisõ võistlus / kalamehe võistlus
14.30               Vägümiihi võistlus
15.00               Naisi kargusõ ja miihi kasatski võistlus
15.45               Külälisi ilotaminõ
16.15               Ülembsootska kõnõh ja kiiora tagasiandminõ
16.30               Tutvustõdas ülembsootska sortmisõ kõrda ja kandidaatõ
17.00               Ülembsootska sortminõ
17.30               Kuninga meistridõ vällähõikaminõ
18.00               Külälisi ilotaminõ
18.30               Sõaväeparaat
19.30               Kuningalaud ja kirmas

13.00–17.00    Leeloparkõ esineminõ ja seto pillimehe’ mängvä’ külälaval

Võistlustõlõ kirjapandminõ om infotelgih.

Latsipäävä aoplaan
12.45–15.45    Seto keele ja kultuuri opitarõ’, nuursootska ja Seto kuninga nuurpernaase ni Seto kuninga kar´usõ valiminõ.

Opitarrihe kirjapandminõ om noortõkeskusõ telgih.