Saa-ai sitast siidi ja kanapasast kalõvat.

XXXI Seto Kuningriik om 3. augustil 2024.