Papp omma' piniga velidse', mõlõba saava' keele päält süvvä', ja ahvõkant viil sinnäke'.

Kiräkast

MTÜ SETO KUNINGRIIGI KROONIKOGO

Seto Seltsimaja, 65301 Obinitsa

Juhatus:

Leima Aarne, aarne.leima@gmail.com 5290261

Laaneotsa Annela, annela.laaneots@setomaa.ee 5579808

Riitsaarõ Evar, evar.riitsaar@gmail.com 5117361