Olõ-õi seto teele otsast lakahtada'.

Kiräkast

SETO KUNINGRIIGI KÕRRALDUSTOIMKOND

Pääkõrraldaja: Operi Ulvi, tel: 5567 6432, ulvi.oper@setomaa.ee

MTÜ SETO KUNINGRIIGI KROONIKOGO

Seto Seltsimaja, 65301 Obinitsa

Juhatus:

Leima Aarne, aarne.leima@gmail.com 5290261

Laaneotsa Annela, annela.laaneots@setomaa.ee 5579808

Riitsaarõ Evar, evar.riitsaar@gmail.com 5117361