Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

XXVIII Seto Kuningriik toimus 7. augustil 2021 Lobotka külas. Vaata!