Jumala-annõt massa-ai suust vällä aia'.

Latsipäiv

Seto Kuningriik – latsipäiv Rõsna Puhkõkeskusõh 4. augustil 2023

11.30–12.00 kokkokorjuminõ
12.00 pidolik alostus/ alostussõna’
12.30–14.40 tüütarõ’:
• seto kiil
• teemi eis’ muusikat
• tüü’ ja tegemisõ’
14.30–15.00 süüminõ
14.45 nuursootska kõnõlõs umast aastagast
15.00 noorõ pillimehe võistlus
15.45–16.30 kar´usõ, nuurpernaase ja nuursootska valimisõ’
17.00 päävä lõpõtaminõ

Platsil om:

• vallalõ kohvigunulk
• mängunulk
• käsitüünulk

Pillimiihi võistlus nuurile

Võistlusõl sorditas vällä üts kuninga pillimiis.
Mängi’ võit:
• libliklõõtsa, Teppo tüüpi lõõtsa, karmoškat
• kiigat
• (seto helühannaga’) kannõlt
Midä kaetas ja kullõldas välläsortmisõ man:
• Tulõ mängi’ üts seto kargus ni üts lugu, midä mängitäs Setomaal.
• Pillimäng õkva kisk tandsma.
• Pilli perrä om hüä ja kerge seto muudu tandsi’ ja lugu om mängit kimmä taktiga’.
• Pillimiis piät tiidmä, mäntsest nulgast lugu peri om vai kinka/minka perrä tä om tuu ar’ opnu.
Hindamistargol om õigus jättä’ avvuhind vällä andmalda’, ku olõ-i śood kõrda täüdet.

Mano saat küüsüdä’: noorsootoo.keskus@setomaa.ee tel 51 71796