Inne-ks usu-ui imä ohto ja kandja kaihho, ko eis' imäst saat.