Kodo saat siss, ku ar koolõt.

Teenistus Võru kirikus

07.12.2018

7. detsembril

Püha suurmärter Ekaterina mälestus (templipüha)