Ega' lõo sita pääl leibä kasu-ui', ku lehmä sitta saa-ai'.

Teenistus Luhamaa kirikus

25.12.2018 12:00

25. detsembril kell 10 Luhamaa kirikus

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha
(Vassiili Suure liturgia)5