Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Suvistepüha teenistus ja kirmas Härmäl

27.05.2018 16:00

Härmä tsässon

Härmä, Lindsi ja Navikõ külä tsässonas Härmäl toimub Suvistepühä teenistus ja kirmask
pühapäeval, 27.mail algusega kell 16.00.

Vaata kuulutust