Võõras võlg massa', esä-imä ravida' - tuu om kõkõ rassep tüü.

Leelokonverents 2018

06.10.2018 - 07.10.2018

Obinitsa

 Leelokonverents 6.-7. oktoobril 2018 Obinitsah.

Edimätsel pääväl leeloparkõ aolugu, õdagu ütine pido. Tõõsõl pääväl arotaminõ: seto kiil, sõnolisõvõistlus, noorõ´. 

Kava