Ukõ pelgäs, et tõõsõ rõiva' tälle purõva'.

Leelokonverents 2018

06.10.2018 - 07.10.2018

Obinitsa

 Leelokonverents 6.-7. oktoobril 2018 Obinitsah.

Edimätsel pääväl leeloparkõ aolugu, õdagu ütine pido. Tõõsõl pääväl arotaminõ: seto kiil, sõnolisõvõistlus, noorõ´. 

Kava