Saa-ai sann tulõlda, tühijutt teolda.

XV Leelopäev “IMÄLT TÜTRELE”

29.06.2019

Värska

XV seto leelopäev “Imält tütrele” toimub Seto Folgi raames. Leelopäev on pühendatud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud seto laulutraditsioonile. Esinevad seto koorid kõikjalt Eestist ning kaasa löövad tantsurühmad, pillimehed ja külalisesinejad. Leelopäev pakub parimat võimalust saada eriti suur annus seto kultuuri: kuulata tundide kaupa hüpnootilist seto leelot ja seto keelt, näha rahvarõivil inimesi, olla selle erilise rahva keskel.

Info Seto Folgi  kodulehelt