Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev

17.01.2019 15:00

Meremäe vallamajas

 Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev toimub Meremäe Teeninduspunktis
17.jaanuaril 2019 kell 15.00-17.00

Loe toetusskeemi kohta