Paremb ülekohut kanda kui tetä.

Teenistus

06.01.2019 10:00

Luhamaa kirikus

6. jaanuaril 2019 kl 10 teenistus Luhamaa kirikus

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus, Viiristmine