Halva leevä iks ar' süüt, halva ello um rassõ ellä'.

Teenistus

21.04.2019 10:00

Luhamaa kirikus

21.aprillil 2019 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus

Issanda Jeruusalemma minemise ehk
Palmipuudepüha
Urbõpäiv