Saa-ai sitast siidi ja kanapasast kalõvat.

Teenistus

06.05.2019

Värska kirikus

6.mail 2019 Värskas

Püha suurmärtri Georgi Võidukandja mälestus (templipüha)
Jüripäiv