Küsüjäle lüvvä-äi päähä, kumardajal kakstata-ai kaala.

Setomaa valla kergejõustikuõhtu

17.07.2019 17:30

Mikitamäe

Kaugushüpe, kuulitõuge, odavise (väiksematele pallivise).