Mia turg hinna pand, tuu iis piät õks ar andma.

Vihukaasõ umblõminõ

04.10.2019 11:00 12:00

Obinitsa muusiumih

 Vihu- vai raamadukaasõ umblõminõ.

Umblõminõ om niidi ja nõglaga’.

Ummõldas sitsirõivast kaasõ’.

Unõhtagõ’ kilekaasõ’!

Võta’ üteh vihk vai raamat, minkõlõ tahat sitsirõivast kaasõ ummõlda’.

Võta’ üteh sitsirõivas, niit ja nõgõl.

Oppaja om Orava Kairi.