Süük sünnüs söögi pääle, a lüük sünnü-üi löögi pääle.

Sümpoosion LÄÄNEMERESOOMLASTE EESNIMED 13.-18. SAJANDI

30.10.2015 09:30

Võro instituut ja Soomõ-ugri kultuuripääliin Obinitsa kõrraldasõq 30. oktoobril Obinitsan rahvusvaihõlidsõ sümpoosioni
LÄÄNEMERESOOMLASTE EESNIMED 13.-18. SAJANDIL
ÕDAGUMERESUUMLAISI EDENIMEQ 13.-18. AASTASAAL
30.10.2015
Obinitsa, galerii ”Hal’as kunn”
Meremäe vald, Setomaa

9.30-10.10 Denis Kuzmin. Venäläisperäisten kristillisten etunimien adaptaatio karjalan kielessä
10.10-10.50 Evar Saar. Eesnimed XVII sajandi Võrumaal – kultuurimõjud eri suundadest ja tõlgendamist ootavad nimed.
10.50-11.30 Annika Hussar. Eestlaste eesnimedest XVIII ja XIX sajandi vahetusel
Kohvipaus / Kohvivaih
12.00-12.40 Marje Joalaid. Liivlaste isikunimed XII–XVIII sajandil
12.40-13.20 Enn Ernits. Eesti-Ingeri isikunimedest XV–XVII sajandil
13.30 Lõunaaeg / Lõunaaig
14.30-15.10 Urmas Kalla. Ruum, kasvuq, eläjäq ja inemiseq Emäjõõ Suurõsuu saari nimmin
15.10-15.50 Olga Karlova. Omaperäisten henkilönnimien säilyminen lisänimissä ja sukunimissä (Savo, Karjala ja Vepsä)
15.50-16.30 Irma Mullonen. Katsaus perinteiseen vepsäläiseen etunimistöön
Kohvipaus / Kohvivaih
17.00-17.40 Saulo Kepsu. Esikristilliset henkilönnimet kylännimissä
17.40-18.20 Anna Makarova – Personal names of Finnic population in toponymy of the northwest Belozerye
18.20-19.00 Sirkka Paikkala – Itäsuomalaisen sukunimistön sisältämät yksilönnimet
19.00 Arutelu / Arotaminõ
19.30 Õhtusöögi aeg / Õdagusöögi aig
20.30 Sümpoosioni lõpetamine. Iloõdak
NB! Sümpoosionilõ kullõma tulõminõ om osavõtumassulda ja ette kirja pandma piä eiq!
Teedüs: Evar Saar, saareevar@gmail.com, tel 7828757, 56213174, Tuuli Abel tuuli.abel@wi.ee, tel 7821960