Sant pand ütsindä koti kaala, ütsägeske kiso ei maaha.

Teenistus

07.08.2020 09:00

Miikse kirikus

 7. augustil 2020 kell 9 Miikse kirikus teenistus
Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine, Annõpäiv
liturgia kirikus, palvus ja väike veepühitsus Pelsi tsässonas