Eläväle olõ-õi' vaja hinge sisse panda'.

Teenistus

07.08.2020 09:00

Miikse kirikus

 7. augustil 2020 kell 9 Miikse kirikus teenistus
Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine, Annõpäiv
liturgia kirikus, palvus ja väike veepühitsus Pelsi tsässonas