Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseride mälestustseremoonia

14.06.2020 14:00

Värska Laululava

 Mälestustseremoonial esinevad sõnavõttudega Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts, Eesti Eruohvitseride Kogu ja Vabadusvõitlejate Liidu esindaja. Mälestusmõtte lausub Kaitseliidu vanemkaplan major Raivo Nikiforov ning hingepalvuse küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseride mälestuseks ütleb Eesti Evangeelne Luterlik Kiriku Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere. Tseremoonia lõpus toimub pärgade asetamine mälestuskivi jalamile.