Jummal anna anda', mitte küsü'.

Iloõdak

08.07.2021 19:00

Luikjärve talu

Setomaa Muuseumite Luikjärve talus

Õhtune kirmas on ehe ja ilus õhtu seto leelo ja tantsuga.

Algus kell 19.00.

Lisainfo: www.setomuuseum.ee, tel.: 5622 7732

www.facebook.com/SetomaaMuuseumid