Söönü' pini ja näläne inemine om kõgõ kuri.

Setomaa valla eakate ülikooli suvesemester

01.01.1970 13:00

Vanavalgõ kohvitarõs Mikitamäel