Ku puut' küläh, sis lätt külä rikkast, a ku kõrts küläh, sis jääs külä vaesõst

Seto Jaanituli Treskis

09.07.2022 17:00

Treski