Kes kannahtas, tuu kavva eläs.

Püha suurmärter Dimitri mälestus, midrosk

08.11.2022

Ulaskova püha

8. november - püha suurmärter Dimitri mälestus

midrosk

Ulaskova püha