Soel õks uma' laulu'.

Püha suurmärter Georgiuse mälestus, väike jüripäiv

09.12.2022

Värska püha

9. detsember - püha suurmärter Georgiuse mälestus

Väike jüripäiv

Värska püha