Saa-ai tuust pinist purõjat, kes pal'lo hauk.

Noored Setomaale toetusskeemi infopäev

09.11.2015 13:00

Osalema oodatakse kõiki, kes huvitatud toetuse taotlemisest.

Noored Setomaale toetusskeemi infopäev toimub 9. novembril 2015 kell 13-15 Värska kultuurikeskuse suures saalis.

Osalema on oodatud kõik, kes plaanivad taotleda nimetatud toetusskeemist toetust.

Toetust saavad taotleda Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vallas elavad 21–40aastased noored oma eluruumide elutingimuste parendamiseks.

Infopäeval tutvustatakse taotlemise tingimusi ning toetuse andmise korda. Toetusskeemi korda on võimalik vaadata ka veebiaadressil http://www.setomaa.ee/noored-maale-toetusskeem-2015.
Palume infopäeval osalemisest teatada aadressil info@setomaa.ee