Vaesus tulõ ussist ja aknist sisse, vaesus aho all, kooguga vaja vällä kisku'.

Teenistus

11.09.2022 09:00

Miikse kirikus

11. septembril kell 9 Miikse kirikus jumalateenistus.

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumine