Midäs olõ-õi kolmõ maa pääl: tsirgul olõ-õi piimä, kivil olõ-õi juuri ja veel olõ-õi ossõ.

Teenistus

09.10.2022 09:00

Miikse kirikus

9. oktoobril kell 9 Miikse kirikus jumalateenistus.

17. pühapäev pärast Kolmainupüha