Kaubõlku-ui põrsast kotti.

Teenistus

09.10.2022 09:00

Miikse kirikus

9. oktoobril kell 9 Miikse kirikus jumalateenistus.

17. pühapäev pärast Kolmainupüha