Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

Teenistus

25.12.2022 10:00

Luhamaa kirikus

25. detsembril kell 10 Luhamaa kirikus jumalateenistus.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha