Paremp om suutäüs soolast ku maotäüs magõhõt.

Setomaa valla eakate ülikool

27.01.2022 11:00

Värska kultuurikeskus