Minku-ui sinnä', koh rahha loetas, inep min sinnä, koh situtas.

Avatud kindral Nikolai Reegi isikunäitus "Määne miiss tä oll'?"

03.02.2022 11:00 - 04.09.2022

Värska Külastuskeskus Reegi maja