Innep saat kuulja käest peeru ku rikka käest as'a.

Teenistus

20.03.2022 10:00

Obinitsa kirikus

 20. märtsil kell 10 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

SP2.,ppsk. Grigoori Palama pühapäev