Kia kuri elleh, tuu kuri kooldeh, mürü mulda minneh

Teenistus

03.07.2022 10:00

Obinitsa kirikus

3. juulil kell 10 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

3. pühapäev, Petseri pühade mälestus