Pal'lo hel'lü, veidü' vlla.

Teenistus

01.01.1970 09:00

Obinitsa kirikus

2. oktoobril kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

16. pühapäev