Küllä külest saat iks küüdsitä, nälä külest saa-ai näpistä.

Teenistus

07.01.2023 10:00

Miikse kirikus

7. jaanuaril algusega kell 10 jumalateenistus Miikse kirikus.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e. Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus, Viiristmine