Pareb elät kitsusõh ku võhlusõh.

Teenistus

05.02.2023 10:00

Miikse kirikus

 5. veebruaril kell 10 jumalateenistus Miikse kirikus.

Tölneri ja variseri pühapäev