Põrguh ka om hüä, ku õnne ar' jovvat harineda.

Teenistus

15.04.2023 20:00

Luhamaa kirikus

15. aprillil kell 20 jumalateenistus Luhamaa kirikus

Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha

PAASA

LIHAVÕÕDÕ`