Varas jätt viil vajagi saina, tuli jätä-äi' tuudki.

Teenistus

07.08.2023 09:00

Miikse kirikus

7. augustil kell 9 jumalateenistus Miikse kirikus

Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine, Annõpäiv