Küllä külest saat iks küüdsitä, nälä külest saa-ai näpistä.

Lihavõtted Setomaal

16.04.2023 12:00

Setomaa

 Munaloomkad kell 11 Värskas kultuurikeskuse õuel, kell 12, Mikitamäe kiigeplatsil, Obinitsa Taarka Tare õuel ja Uusvada külaplatsil. Võta kaasa värvitud munad ja tule loomkale veeretama.