Targusõ miilt saa-ai päähä panda.

Teenistus

25.04.2023 09:00

Obinitsa kirikus

25. aprillil kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

Surnute mälestus (raadovits)