Sada sõpra pareba' ku' sada ruublit rahha.

Teenistus

21.05.2023 09:00

Obinitsa kirikus

 21. mail  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

Pimeda pühapäev