Kala' tulõ-õi kuiva pääle, ku' viist mõista-ai püüdä'.

Teenistus

30.07.2023 09:00

Obinitsa kirikus

30. juulil  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

8. Pühapäev