Puu lää-äi maalõ üte lastuga ja kaup lää-äi kokko üte sõnaga.

Teenistus

06.08.2023 09:00

Obinitsa kirikus

6. augustil  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

9. Pühapäev