Ul'li pelgä', halva hae'.

Teenistus

18.08.2023 17:00

Obinitsa kirikus

18. augustil  kell 17 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

Paasapäeva õhtuteenistus