Halva leevä iks ar' süüt, halva ello um rassõ ellä'.

Teenistus

22.10.2023 09:00

Obinitsa kirikus

22. oktoobril  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

20. Pühapäev