Rahal olõ-õi silmi, ku hindäl olõ-õi.

Teenistus

10.12.2023 09:00

Obinitsa kirikus

10. detsembril  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

27. Pühapäev