Küllä külest saat iks küüdsitä, nälä külest saa-ai näpistä.

Seto Leelokool

08.02.2023 18:00

Värska Talumuuseumis

 Juba 7 aastat on suviti korraldatud Lummo Kati laululaagrit, kuid seto leelo õpitubasid võiks toimuda ometi ka talvisel ajal!
Seto Leelokool kutsub!
LEELOKOOL
Seto leelo õpitoad kogu perele ja ühine piduõhtu Värska Talumuuseumis
8. veebruaril kell 18:00-21:00
???? Kell 18-19:30 leelo õpitoad naistele, meestele, lastele.
Naiste leelo: Janika Oras ja Meel Valk
Meeste leelo: Andreas Kalkun
Laste laulumängud: Marika Keerpalu
???? Kell 19:30-21:00 koos laulmine ja piduõhtu Seto Tsäimajas
Pilet 5 eurot. Vajalik eelregistreerimine!
Võta midagi ühisele lauale kaasa.
???? Registreerimine ja info: meel.valk@gmail.com
Leelokoolis saab õppida teadlaste ja kohalike kultuurikandjate juhendamisel seto leelot. Oodatud nii uued leelohuvilised kui ka leelokooride liikmed. Leeloõhtul toimub korraga kolm õpituba – naistele, meestele ja lastele. Naiste õpituba toimub Tsäimaja II korrusel, lapsed on Tsäimaja I korrusel ja mehed muuseumi tares. Õpituba kestab ~1,5 tundi, pärast õpituba kogunevad kõik kokku Tsäimajja ja järgneb vabas vormis leelotamine, mis tugevdab leelokogukonda ja loob lastele eheda kultuurikeskkonna, kus loomulikul teel leelot omandada.
Leeloõhtud on planeeritud paastueelsele ajale, mil Setomaal on traditsiooniks olnud istelised, kus tuldi kokku, tehti päeval koos käsitööd ja õhtul lauldi ning tantsiti ühiselt.
Talvise leelokooli hõikab kokku Lummo Kati laululaager koostöös Setomaa Muuseumidega