Kas mine' vihalda sanna vai rahalda kõrtsi.

Ring ümber Eesti - Värskast Jumalamäele

04.08.2023 09:00

Kindral Reegi maja

 4.08 matk Värskast Jumalamäele. Matkapäev umbes 16 kilomeetrit Mustoja maastikukaitsealal.