Jovva-ai kõvaga maelda, virgaga joosta õi rikkaga üts häste ellä'.

püha Anna uinumise püha ehk annõpäiv

07.08.2016

 7. august, püha Anna uinumise püha ehk annõpäiv, Pelsi ja Väiko-Rõsna tsässonapühad