Surm võta ka-ai siält, koh midägi olõ-õi.

Teenistus Miikse kirikus

15.05.2016 09:00

 Miikse kirikus teenistus kell 9.00

Salvitoojate naiste pühapäev