Jumal korgõh, kuningas kaugõh, hädä ei ole kellelegi kaevata.

Teenistus Miikse kirikus

15.05.2016 09:00

 Miikse kirikus teenistus kell 9.00

Salvitoojate naiste pühapäev